kukarai

kukarai
kukãrai sm. pl. (2) NdŽ, kùkarai (1) kupra, kukštera, kukuriai: Neša an kùkarų Mrc.pečiai: Jis turi plačius kukarus .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”